Publikationer 91-89546-05-9

Husgrund vid Böttekärr

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

En husgrund har hittats. Den har två rum. Det är inte möjligt att direkt fastställa åldern. Historiska uppgifter pekar på att den är från 1700-talet.

Huset kan ha varit ett jordhus med halmtak. En främre vägg av sten har använts. Innerväggarna har varit av jord med hällar utmed golvet och flata stenar som armering. Golvet har varit svagt sluttande och mycket väl stenlagt. Utmed framsidan i mellanväggen har en eldstad funnits.

Ingen odling har skett i omgivningen.

Senare undersökning har visat att dettvarit ett lönndistelleri.

english

rapport 91-89546-05-9.pdf

GIS 91-89546-05-9.zip