jpg fil

JHB - resultatet - gårdarna

Gårdarna

lila ring = ursprungsgård
blå ring = avknoppad järnåldersgård