svg fil

JHB - resultatet - förhistorisk demografi

Förhistorisk demografi

Boken sidan 84.

Förhistorisk överlevnad kan beskrivas med 4 par konstanter. Paret utgörs av en dödlighet och en tidskonstant. Tillsammans ger de kurvan till höger. Barnadödlighet är då b och maximal levnadsålder t. b är ungefär 50-60 % och t mellan 47 och 55 år. Konstanterna är 0,56, 0,05, 0,02 och 0,19 med tidskonstanterna 0,005, 0,33, 2,27 och 89 år.

Boken sidan 79.

Reproduktionscyeklns längd har varit omkring 2 år. Under neolitikum kan den varit längre och bronsålder kortare.

Boken sidan 77.

Längden är på mannen 1,72 m och kvinnan 1,58 m. En god proportionell människa har BMI 22,0. Vikten på mannen är 65 kg och kvinnan 55 kg.

Energiförbrukningen för en människa är enbart 80% av nominell på grund av svält. Medelkonsumtionen är 91,2 W.

Hushåll är en enhet som innehåller personer ur alla åldersgrupper såsom barn, ungdomar, vuxna och äldre. Historiskt sett motsvarar detta ett hushåll med barn, pigor, drängar, föräldrar och gårdsägare. Brukningen börjar 1 år innan första barnet föds och disponeras tills nästa generation uppnår detsamma. Första barnet är då 50% av kvinnorna har fått sitt första barn, ca 22 år. Generationen omfattar intervallet 21 - 43 år.

Hushållet innehåller 2 vuxna i generationens intervall och 4,26 övriga och därmed totalt 6,32 personer. Antalet barn under 1, 3, 6, 10 och 15 år är 0,32, 0,84, 1,52, 2,31 respektive 3,19.

Gräns mellan vuxen och icke vuxen i antropologisk / osteologisk ålder - är 20 år. Andelen vuxna är då 0,37.

Diet

Boken sidan 84.

Stapelföda är den huvudsakliga som täcker energibehovet. Rotfrukter och fisk innehåller för lite energi. Den huvudsakliga födan har baserats på fett i någon form. Till detta har kommmit mjölk/ost, spannmål och nötter. Mjölkproduktion medför även tillgång på kött som innehåller lite energi. Däremot innehåller märg, hjärna och underhud stora mängder fett. Dessa depåer byggs på under sommaren. Den skandinaviska befolkningen tålde laktos.