Hav nu och 4.000 f Kr. Lila ring = ursprungsgård. Blå ring = avknoppad gård. Svarta konturer = B-område.

jpg fil

JHB - projektet - landskap

JHB - resultat - delprojekt - landskap

Resultat landskap - plats för gård

Boken sidan 649.

Havsnivå. Alla förutom några få ursprungsgårdar har funnits från början ovanför havsnivån vid 3.600 f Kr. Vid Frillesås har då varit havsnivån nästan upp till Stuv. Först mellan 3.000 - 2.000 f Kr finns mark som är användbar. Vid Årnäs har funnits ett sund mot fastlandet. Det blev passerbart ungefär vid samma tid.

Boken sidan 654.

Viskadalen var en enda lång sjö, Veselången.

Sund. Några gårdar har lagts vid sund då de etablerades. Från början hade några av dessa grunt vatten: Derome, Veddige, Frillesås och Hjälm. Grimeton hade en landtunga. Åt väster fanns en grund vik. Åt öster ett sankmarksområde. Kårte låg vid en passage av ett stort vattendrag med sjöar omkring.

Boken sidan 650.

Jordart. Merparten av ursprungsgårdarna lades på isälvsmorän som fanns i de stora dalarna. Inåt landet dit havsvikarna nådde är dalarna oftast i lera. Gårdarna har då lagts på högre partier där morän fanns: Berghem. Grimeton, Mjöbäck, Trönninge. De kustnära gårdarna har lagts på sand: Klastorp, Fjärås, Frillesås, Norvära, Årnäs och vid havsvikarna Kattunga.

Derome som låg vid ett sund har haft en mindre plätt sand. Gården har antagligen använts för främst boskapsskötsel åt Trönninge och senare Årnäs.

Gånggrifter och Dösar har funnits nära havet där jordarten varit sand: Klastorp, Veddige och Fjärås. Ytorna är rätt stora. Marken har dugit för boskapsskötsel men var sämre för odling.