JHB - projektet - litteratur

Litteraturprojektet

Forskningslitteraturen innehåller kunskap som kan läggas till projektet. Tillsammans ger detta som vanligt en bredare och mer solid kunskap. Till projektet har lagts en mängd referenser såsom normalt i forskningssammanhang. Detta projekt har nya anläggningstyper i form av bl a vägar och primitiva byggnader. Vid normal sökning i litteraturen hittas intet om detta. Därför har mer detaljerade studier utförts.

Katalogisering av forskningslitteratur. Den arkeologiska och historiska litteraturen är dåligt sökbar. Av den anledningen har ett speciellt litteratursökningsprojekt genomförts. För ett antal tidskrifter gjordes speciella genomgångar.

Merparten av alla tidskriftsnummer genomgicks. Register upprättades efter nummer för nummer. Intressanta artiklar kopierades och OCR (digitalisering) gjordes. Resultatet blev ett lokalt sökbart bibliotek med ett register för varje tidskrift. I samband med genomgången lästes en mängd av artiklarna. Dessa kommenterades. Läsningen skedde med Adobe reader och kommentarerna lades in digitalt.

Arkeologiska tidskrifter
Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie
Acta archaeologica (København)
Acta archaeologica Lundensia in 4o
Acta archaeologica Lundensia in 8o
Archaeologica Islandica
Bebyggelsehistorisk tidskrift
Fornvännnen
Norwegian archaeological review
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Proceedings of the Prehistoric society
Vegetation History and Archaeobotany
Tools and tillage

Andra tidskrifter
Boreas
GFF förhandlingar
Namn och bygd
Rangifer