resultat

JHB - projektet - landskap - botanik

Paleobotanik

Syfte

Skapa en förståelse för vilka händelser som är karakteristisk för öppningen av landskapet.

Metod. Processen från ett slutet landskap över ett halvöppet landskap studerades. Lämpliga taxa specificeras.

173 pollendiagram från norra Europa studerades.

Lämpliga pollenprov inom undersökningsområdets studeras. En metod för att se hur övergången från slutet landskap till öppet landskap tas fram.