jpg fil

resultat

GIS

Söderlings M1

JHB - projektet - kartor

Kartprojektet

Syfte. Gamla kartor är ett viktigt hjälpmedel för att tyda gamla markstrukturer, bl a vägar och åkrar. Gamla kartor som berör undersökningsområdet anskaffas i form av digitala bilder. Dessa georefereras så att de kan passas in i ett GIS system.

Till många kartor hör en akt som även den kopieras. Den är en handskrift med många sidor. Denna kan innehålla beskrivning av olika avdelningar på kartan.

Metod. Kartbestånd söktes där arkiv och motsvarande dokumenterades. Kartor och dess akter behandlades som en enhet.

Kartbeståndet består av:

ekonomisk karta - 1959

ekonomisk karta Halland - 1927

ekonomisk karta Västergötland - 1890

laga skifteskarta - 1827-

enskifteskarta - 1800-1827

storskifteskarta - 1870-1827

geometrisk karta - <1715

länskarta

vägkarta

stadskarta

krigskarta

Johan Söderling har ritat en av de tidigaste kartorna över Halland, M1. Delar har fotograferats. Riksarkivet har slarvat bort denna. Vi har detalstuderat dess akter.

Kopiering. Kartorna har återfunnits i arkiv, främst på Lantmäteriets arkiv i Halmstad och Vänersborg, senare i Härnösand.

Kopiering har skett på plats. Pelarstativ och kameran Hasselblad 203FE med objektivet Planar FE110 2.0 har använts. Objektivets distortion är i kanterna <1 %. Merparten av bilderna har skett på film 54x54 mm, de senare dock digitalt. Ett speciellt hjälpmedel har ställt in filmplanet parallellt med kartan på golvet. Exponering har skett med blixt. Vissa stora kartor har exponerats som en mosaik.

Scanning. Bilder tagna på film scannas med FlexTight scanner med upplösningen 6400x6400 pixel.

Georeferering har utförts i GIS systemet Microimages TNT. De flesta kartor har ingen angivelse av koordinater. Den ekonomiska kartan 1959 ligger i ett koordinatsystem. Därför kan dess hörn passas in. Den nya digitala fastighetskartan har ett skikt med gränser. Dessa har på olika sätt skapats av Lantmäteriet under 1900-talet. Gränspunkter har ansetts som goda referenspunkter. Motsvarande hörnpunkter på de scannade kartorna parades ihop, se bild. Genom att punkter inne på kartan georefereras kan distortionen minskas.

Kartor georefereras i steg. De nyaste först. Nästa äldre generation använder konturer från en yngre karta som referens. Noggrannheten blir mindre.