modell

generell

fornåkrar

primitiva byggnader

topografi

JHB - projektet - inventering

Inventeringen

Projektet mål var att förstå markanvändningen. Behovet var att göra en sammanhängande och entydig dokumentation av landskapet. Tidigare har dokumentation skett under spridda tillfällen med olika mål. Modellen blev grund för vad som skulle inventeras.