Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 99

Centrala delarna av

Liärpe

Skala 1:25.000

Torsåker