Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 96

De centrala delarna av

Vighöger

Skala 1:15.000

norr åt vänster

havsnivåer (tidpunkt):

0

+5 m = -800 a

+10 m = -3 ka