Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 94

Territoriet för Vighöger

Skala 1:30.000

havsnivåer (tidpunkt):

0

+5 m = -800 a

+10 m = -3 ka