Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 93

Jättahögens gravfält.

inmätningar av kännbara gravar

LMV fastighetskartans gränser

Lindälvs karta [$150.203]