Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 91

De centrala delarna av

Sönnduere

Skala 1:15.000

utdrag ur

1522-66 Värö socken

1826

Torsåker