Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 9

Territoriet för Hielssöe

skala 1:30.000

utdrag ur kartan

1487-2-1 Folkared 1754