Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 89

De centrala delarna av

Noruere

Skala 1:15.000

utdrag ur

1522-66 Värö socken

1826

avdelningar:

Högsåker

Bolg

havsnivåer:

-4, -3, -2, -1 och 0 ka