Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 87

Centrala delarna av

Agerberg

Skala 1:10.000

utdrag u

1522-66 Värö socke

1826

avdelningar:

Boareåker

Stora Högsåker

Högsåker

Tåäng