Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 83

Territoriet för Väre

Skala 1:36.000

åkrar från

1522-66 Värö socken 1826

havsnivåer (tidpunkt):

-4, -3, -2, -1 och 0 ka