Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 80

Område med

Väre, Vighöger, Lierpe, Fridlessos