Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 77

Territoriet för Wräch

södra delen

Skala 1:40.000