Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 76

Territoriet för Wräch

norra delen

Skala 1:40.000