Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 73

Centrala delen av

Gunnathorpe

Skala 1:33.000