Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 72

Centrala delarna av

Giallaryth

B-område

rösen

åker

1453-15 Gällared 1801