Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 71

Centrala delarna av

Galnegierde

stensträngar,

gravar,

fornväg

Skala 1:10.000

fornkarta

1453-10 Gallagärde 1775