Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 7

Tån mot Hösten (mot norr. Området ej inventerat.

Ritade vägar. Fornväg möjlig där nuvarande väg finns. Där finns ej fornkarta. Fullåkersbygd.