Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 69

Karta 69:

gravfält i Kaaxstrup

FMIS.1500.23

skala 1:500

Kogstorp, Svartrå sn

13 stenar

1 stensättning

FMIS

1 stensättning

1 domarring

2 hällar