Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 67

Centrala delarna av Suarthra gård. Avdelningar med namnet Rörsåker (överst), Toften och Boa är markerade.

Karta 1500-4 1689. Ritad av Johan Söderling