Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 66

Territoriet för Suarthra

skala 1:43.000

åkrar från

1500-25 Barkhult, Kogstorp 1864

1500-28-2 Svartrå 1817