Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 65

vänster

gravfält i Suarthra

FMIS.1500.5

FMIS.1500.6.1+2

FMIS.1500.7

Skala 1:4.000

vid sydvästra tån.

Gravar uppmätta

samt från Herman Hofberg