Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 64

Överst

centrala delen av Suarthra.

skala 1:25.000

åkrar från

1500-28-2 Svartrå 1817