Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 60

Centrala delarna i Skerte

Skala 1:10.000