Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 56

Centrala delarna av Nöslinge

skala 1:10.000