Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 52

Centrala delarna av Aas

Skala 1:25.000