Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 51

Centrala delarna av

Dyrem

skala 15.000