Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 5

Centrala delen av Alszöö

skala 1:16.000