Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 48

Spridning av fynd från mesolitikum och neolitikum i trakten av forngården Dyrum.

Punkter anger fynd från neolitikum som finns på museer. Ytor anger platser där lösfynd hittats av bröderna Bengt och Göran Bengtsson.

havsnivå

-4, -3, -2, -1 och 0 ka