Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 47

Territoriet för Dyrem

skala 1:30.000

åkrar från

1497-3 Stamnared 1825

havsnivå

-4, -3, -2, -1 och 0 ka