Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 46

Territoriet för Arnäs

skala 1:40.000

åkrar från

1525-34 Duveslätt, Lindås, Paradis, Rörvik, Vrån, Ärnäs 1831

havsnivå

-4, -3, -2, -1 och 0 ka