Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 45

Arnäs under tiden före etableringen

havsnivå

-4, -3, -2, -1 och 0 ka