Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 44

Gravfält i Mute ljung

FMIS.1484.56

Skala 1:670

Mute ljung, Rolfstorp sn

FMIS:

1 hög

5 domarringar

1 rest sten