Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 42

Primitiv byggnad

säter

Vid

Valasjön,

Rolfstorp sn.

I mitten av nederkanten finns en plattform.

Flera rum bildas av stenmurar.

Furnväg går hit från Mute via Ryen.