Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 41

Centrala delen av Mudenä

skala 10.000