Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 37

Gravfält i Lundhby

FMIS.1513.3

skala 1:1.000

Lundby, Valinge sn

(FMIS)

11 hög (14)

2 röse (1)

9 stensättning (14)