Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 35

Centrala delarna av Clacsstorp

skala 1:15.000