Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 32

Territoriet för Clacsstorp

skala 1:33.000

åkrar från

1455-44 Båtsberg, Grunnarp, Klastorp, Ljungstorp, Långås, Spångård 1802

1513-7-2 Bönarp, Rygg, Toarp 1799

1513-8 Kyrkoherde, Olofstorp, Semb, Valinge 1783

havsnivån

-4, -3, -2, -1 och 0 ka

kartor

Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 32

Territoriet för Clacsstorp

skala 1:33.000

åkrar från

1455-44 Båtsberg, Grunnarp, Klastorp, Ljungstorp, Långås, Spångård 1802

1513-7-2 Bönarp, Rygg, Toarp 1799

1513-8 Kyrkoherde, Olofstorp, Semb, Valinge 1783

havsnivån

10 m -3,17 ka

5 m -1,04 ka

0 m