Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 31

Gravfält i Thryninghe

FMIS.1476.35

skala 1:3.000

Gravfält Nola rös

Lindberg sn

7 högar (5)

8 röse (2),

2 stensättning (1)