Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 29

Territoriet för Thryninghe

skala 1:20.000

åkrar från

1476-94A Tofta 1839

havsnivån

-4, -3, -2, -1 och 0 ka