Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 25

Stadsliknande område med hyddor. Ungefärligt skalenligt. Byggnader förstorade. Skala 1:1000.