Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 24

Gravfält i Grimetunä

FMIS.1449.16

skala 1:2.500

Högabergs gravfält, Grimeton sn

(enligt FMIS)

0 domarringar (4)

0 högar (11),

0 hög, skeppsformig (1)

0 resta stenar (11)

0 rösen (6)

0 stensättningar (24)

0 stensättningar, ofyllda [17]

0 stensättningar, rektangulär (4)

0 stensättningar, skeppsformig (1)

2 treuddar [5]