Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 22

Gravfält i Götestade

FMIS.1449.3

skala 1:2.500

Broåsens gravfält, Grimeton sn

(enligt FMIS)

9 domarringar (9)

0 högar (5),

3 högar, lång (3)

3 stenkretsar (3)

2 skeppsättning (1)

0 stensättningar (21)

0 stensättningar, ofyllda (2)

5 stensättningar, skeppsformig (7)

1 stensättnigar, rektangulär (1)

3 treuddar (3)