Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 21

Forngården Grimetunä

skala 1:40.000